Година: 2019.

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Nacrtom Zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana, predstavljene su javnosti značajne promene, a najvažnija novina je definisanje takozvanog Testa samostalnosti preduzetnika paušalaca, kao i sa time povezan set poreskih olakšica. Test, definisan odredbama člana 15. Nacrta Zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana, sadrži spisak od [...] Read More
NAJVEĆA PRODAJA POTRAŽIVANJA U SRBIJI !

NAJVEĆA PRODAJA POTRAŽIVANJA U SRBIJI!

Agencija za osiguranje depozita (AOD), koja upravlja, u ime Republike Srbije, u svojstvu stečajnog upravnika, imovinom 8 državnih banaka u stečaju, oglasila je ustupanje uz naknadu portfelja potraživanja ovih banaka. Zajedno sa potfeljom potraživanja banaka u stečaju, oglašena je i prodaja portfelja potraživanja prema pravnim licima, čiji je vlasnik AOD u ime i za račun [...] Read More
ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU

Izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju, u teoriji, predstavljaju ispravan korak prema efikasnijem, transparentnijem i humanijem izvršnom postupku, time što tretiraju probleme izvršnog postupka koji su se pokazali u praksi i uvode značajne novitete, kao što je primena informacionih tehnologija u određenim segmentima izvršnog postupka. Lajt motiv Izmena i dopuna Zakona o izvršenju [...] Read More

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA

Izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila 25. aprila 2019. godine učinjen je sledeći korak u stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta koji bi trebalo da privuče strane investicije. Značajne promene uvedene ovim zakonom uključuju: Objedinjeno postupanje nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) za upućena lica i radne dozvole za kretanje, […]

Read More

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA

Izmenama i dopunama Zakona o strancima koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila 25. aprila 2019. godine cilj je digitalizacija i postizanje efikasnijeg rada uprave. Najbitnije promene su: Uvođenje mogućnosti podnošenja zahteva za odobrenje tj. produženje privremenog boravka elektronskim putem kao i novina objedinjenog zahteva za privremeni boravak i dozvolu za rad, koja se na […]

Read More

NACRT ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Nakon 5 meseci od održane javne rasprave o Nacrtu novog Zakona o javnim nabavkama, novi, izmenjeni nacrt Zakona, predstavljen je javnosti krajem januara ove godine. Kao polaznu osnovu za izradu Nacrta zakona, radna grupa je koristila Direktive EU i druga akta Evropske unije u oblasti javnih nabavki. Osnovi cilj donošenja Nacrta zakona je potpuno usaglašavanje […]

Read More

PREDLOG ZAKONA O AUTORSKIM I SRODNIM PRAVIMA

Predlog Zakona o autorskim i srodnim pravima nalazi se u proceduri usvajanja pred Narodnom skupštinom Republike Srbije. Novim Zakonom proklamovani su ciljevi uspostavljanja efikasnije pravne zaštite u ovoj oblasti zakonodavstva, paralelno sa procesom usaglašavanja propisa sa zakonodavstvom Evropske Unije, kao neophodnog uslova u procesu priključivanja Srbije toj organizaciji. Značajna izmena koju Predlog Zakona uvodi odnosi […]

Read More