Месец: април 2019.

Jusufović & Partners > 2019 > април

NACRT ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Nakon 5 meseci od održane javne rasprave o Nacrtu novog Zakona o javnim nabavkama, novi, izmenjeni nacrt Zakona, predstavljen je javnosti krajem januara ove godine. Kao polaznu osnovu za izradu Nacrta zakona, radna grupa je koristila Direktive EU i druga akta Evropske unije u oblasti javnih nabavki. Osnovi cilj donošenja Nacrta zakona je potpuno usaglašavanje […]

Read More

PREDLOG ZAKONA O AUTORSKIM I SRODNIM PRAVIMA

Predlog Zakona o autorskim i srodnim pravima nalazi se u proceduri usvajanja pred Narodnom skupštinom Republike Srbije. Novim Zakonom proklamovani su ciljevi uspostavljanja efikasnije pravne zaštite u ovoj oblasti zakonodavstva, paralelno sa procesom usaglašavanja propisa sa zakonodavstvom Evropske Unije, kao neophodnog uslova u procesu priključivanja Srbije toj organizaciji. Značajna izmena koju Predlog Zakona uvodi odnosi […]

Read More