NACRT ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Jusufović & Partners > Vesti > NACRT ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Nakon 5 meseci od održane javne rasprave o Nacrtu novog Zakona o javnim nabavkama, novi, izmenjeni nacrt Zakona, predstavljen je javnosti krajem januara ove godine. Kao polaznu osnovu za izradu Nacrta zakona, radna grupa je koristila Direktive EU i druga akta Evropske unije u oblasti javnih nabavki. Osnovi cilj donošenja Nacrta zakona je potpuno usaglašavanje domaćih propisa sa evropskim zakonodavstvom. Isto tako, neke odredbe se bliže određuju, a nejasne pojašnjavaju u cilju povećanja transparentnosti, povećanja fleksibilnosti i konkurentnosti u postupcima javnih nabavki. Takođe, odredbe Nacrta promovišu i podstiču ekološki i socijalni aspekt javnih nabavki, ohrabrujući značajnije učešće malih i srednjih preduzeća u postupku. Da li će kroz skupštinsku proceduru Zakon pretrpeti dodatne izmene i dopune, i koji će eventualno biti njihov obim, ostaje da se vidi.

U ovde dostupnom linku nalazi se i prečišćeni tekst Nacrta objavljen nakon sprovedenog postupka javne rasprave kao i sve primedbe na prethodni nacrt, sa tabelom usvojenih i odbačenih sugestija:  https://www.neobilten.com/objavljen-nacrt-zakona-o-javnim-nabavkama/?lang=lat