Месец: октобар 2019.

Jusufović & Partners > 2019 > октобар
NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Nacrtom Zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana, predstavljene su javnosti značajne promene, a najvažnija novina je definisanje takozvanog Testa samostalnosti preduzetnika paušalaca, kao i sa time povezan set poreskih olakšica. Test, definisan odredbama člana 15. Nacrta Zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana, sadrži spisak od [...] Read More
NAJVEĆA PRODAJA POTRAŽIVANJA U SRBIJI !

NAJVEĆA PRODAJA POTRAŽIVANJA U SRBIJI!

Agencija za osiguranje depozita (AOD), koja upravlja, u ime Republike Srbije, u svojstvu stečajnog upravnika, imovinom 8 državnih banaka u stečaju, oglasila je ustupanje uz naknadu portfelja potraživanja ovih banaka. Zajedno sa potfeljom potraživanja banaka u stečaju, oglašena je i prodaja portfelja potraživanja prema pravnim licima, čiji je vlasnik AOD u ime i za račun [...] Read More