NAJVEĆA PRODAJA POTRAŽIVANJA U SRBIJI!

Jusufović & Partners > Vesti > NAJVEĆA PRODAJA POTRAŽIVANJA U SRBIJI!
NAJVEĆA PRODAJA POTRAŽIVANJA U SRBIJI !

Agencija za osiguranje depozita (AOD), koja upravlja, u ime Republike Srbije, u svojstvu stečajnog upravnika, imovinom 8 državnih banaka u stečaju, oglasila je ustupanje uz naknadu portfelja potraživanja ovih banaka. Zajedno sa potfeljom potraživanja banaka u stečaju, oglašena je i prodaja portfelja potraživanja prema pravnim licima, čiji je vlasnik AOD u ime i za račun Republike Srbije.

Naime, AOD se na ovaj korak odlučila u želji da reši problem velikog broja teško naplativih potraživanja koje državne banke poseduju u svom portfoliju. Procedura za otkup potraživanja sastoji se iz dve faze: prva, u kojoj će zainteresovana lica podneti neobavezujuću ponudu, u okviru koje će im biti omogućeno bliže upoznavanje sa tenderskom, pravnom i finansijskom dokumentacijom dužnika; i druge, u okviru koje je predviđeno dostavljanje obavezujućih ponuda zainteresovanih lica.

Ukupan nominalni iznos potraživanja koja se ustupaju je 1,82 milijarde evra, i to 1,04 milijardi evra koje potražuju banke u stečaju i 772,7 miliona evra koja potražuje Republika Srbija prema pravnim licima. Važno je i naglasiti da AOD ne garantuje eventualnim kupcima potraživanja njihovu naplativost.

Detaljnije informacije nalaze se u linku ispod:

http://www.aod.rs/PDF/pdf-2019/septembar/Javni%20poziv%20-%20JPP%201-19_ENG.pdf