NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Jusufović & Partners > Vesti > NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA
NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Nacrtom Zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana, predstavljene su javnosti značajne promene, a najvažnija novina je definisanje takozvanog Testa samostalnosti preduzetnika paušalaca, kao i sa time povezan set poreskih olakšica.

Test, definisan odredbama člana 15. Nacrta Zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana, sadrži spisak od devet kriterijuma po kojima će se utvrđivati da li preduzetnik ostvaruje prihod od samostalne delatnosti ili prihod fizičkog lica (tj. određuje se da li je preduzetnik u odnosu na nalogodavca samostalan ili ne).

Uvođenje ovog elementа nije iznenađenje s obzirom da će izmene najviše uticati na zaposlene u IT sektoru. To uključuje pitanja da li se u ugovoru o angažovanju preduzetnika nalaze elementi kao što su definisano radno vreme, pravo na godišnji odmor, oprema i prostor za rad, a razmatraće se i dužina angažmana, procenat prihoda koje preduzetnik ostvaruje od jednog klijenta (70% ukupnih prihoda u vremenskom periodu od 12 meseci), da li poslovni nalogodavac organizuje stručno usavršavanje, da li je nalogodavac klauzulom zabranio rad preduzetniku sa drugim klijentima i drugi elementi. Ukoliko preduzetnik ispunjava minimum 5 od 9 kriterijuma smatraće se da nije prošao test samostalnosti.

Više informacija u linku ispod:

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/111019/111019-vest16.html