Месец: април 2020.

Jusufović & Partners > 2020 > април
EKONOMSKE MERE VLADE RS

PROGRAM EKONOMSKIH MERA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA POMOĆ PRIVREDI

PROGRAM EKONOMSKIH MERA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA POMOĆ PRIVREDI   Program ekonomskih mera Vlade Republike Srbije za pomoć privredi u cilju smanjivanja negativnih efekata izazvanih pandemijom virusa COVID-19, predstavljen je javnosti 31. marta 2020. godine, a Vlada Republike Srbije u narednim nedeljama namerava da donese i pravne akte kojima će najavljene mere realizovati. Najpre je [...] Read More
ANALIZA MIŠLJENJA MINISTARSTVA ZA RAD

ANALIZA MIŠLJENJA MINISTARSTVA ZA RAD

Analiza Mišljenja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja o predviđenim pravima i obavezama radnika i poslodavaca tokom trajanja vanrednog stanja izazvanog epidemijom virusa COVID-19   Dana 15.03.2020. godine, doneta je “Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja”, koja je u primeni od 16.03.2020. godine (U daljem tekstu: „Uredba“). Navedena Uredba obavezuje [...] Read More