PROGRAM EKONOMSKIH MERA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA POMOĆ PRIVREDI

Jusufović & Partners > Vesti > PROGRAM EKONOMSKIH MERA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA POMOĆ PRIVREDI
EKONOMSKE MERE VLADE RS

PROGRAM EKONOMSKIH MERA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA POMOĆ PRIVREDI

 

Program ekonomskih mera Vlade Republike Srbije za pomoć privredi u cilju smanjivanja negativnih efekata izazvanih pandemijom virusa COVID-19, predstavljen je javnosti 31. marta 2020. godine, a Vlada Republike Srbije u narednim nedeljama namerava da donese i pravne akte kojima će najavljene mere realizovati.

Najpre je važno istaći da su preduslovi koje privredni subjekt treba da ispuni kako bi ostvario prava predviđena programom ekonomskih mera sledeći:

  • Da privredni subjekt nije tokom vanrednog stanja umanjio broj zaposlenih za više od 10% (ne računajući zaposlene na određeno vreme kojima ugovor ističe tokom vanrednog stanja)
  • Da privredni subjekt nije privremeno prekinuo poslovanje pre proglašenja vanrednog stanja, odnosno pre 15.03.2020. godine.

Pored toga, važno je naznačiti i da je sam program ekonomskih mera podeljen u 4 (četiri) seta mera Vlade Republike Srbije.

 

PRVI SET MERA

Mere poreske politike

 

Jedna od predviđenih mera je odlaganje plaćanja dospelih poreskih obaveza za vreme trajanja vanrednog stanja i odnosi se na plaćanje poreza i doprinosa na zarade zaposlenih. Ove poreske obaveze pravna lica u privatnom sektoru platiće u više rata, sa početkom otplate najranije u januaru 2021. godine, a mera se odnosi i na odlaganje plaćanja poreza na prihod od samostalnih delatnosti svih preduzetnika. Ostavlja se mogućnost da na zahtev poreskih obveznika odlaganje plaćanja ovih poreskih obaveza bude dodatno prolongirano u ratama, a najduže do 24 meseca, bez obaveze plaćanja kamate.

Takođe, prvim setom mera predviđeno je i odlaganje plaćanja akontacije poreza na dobit koji dospeva u drugom kvartalu 2020. godine (dakle za period april-jun 2020. godine).

Od plaćanja PDV-a se oslobađaju svi donatori koji svoje proizvode, odnosno proizvode čijim prometom se bave, doniraju ustanovama koje su neposredno uključene u aktivnosti koje imaju za cilj sprečavanje širenja i lečenje građana od bolesti COVID-19.

 

DRUGI SET MERA

Direktna finansijska pomoć privrednim subjektima

 

Ovaj set mera podrazumeva direktna davanja privrednim društvima kroz isplatu finansijske pomoći u visini minimalne neto zarade za preduzetnike, mikro, mala i srednja privredna društva.

Osim navedenog, ovaj set podrazumeva i subvencije u visini od 50% minimalne neto zarade velikim privrednim društvima, kod kojih je zaposlenima rešenjem utvrđen prestanak rada u skladu sa odredbama člana 116. i člana 117. Zakona o radu (ali ne i prestanak radnog odnosa).

Razlika je napravljena u skladu sa procenom da preduzetnici, mikro, mala i srednja pravna lica imaju daleko manju ekonomsku snagu, pa su samim tim manje otporna na negativne posledice krize izazvane pandemijom u odnosu na velike privredne subjekte.

 

TREĆI SET MERA

Povoljniji krediti za privredne subjekte

 

Ovaj set mera se sastoji od 2 (dve) vrste olakšica:

1) Program za dodelu kredita za održavanje likvidnosti i obrtnih sredstava za privredna društva iz segmenta preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća, poljoprivrednih gazdinstava i zadruga koji su registrovani u nadležnom državnom registru, preko Fonda za razvoj Republike Srbije, i

2) Garantne šeme za podršku privredi u uslovima pandemije izazvane virosom COVID-19 za kredite namenjene održavanju likvidnosti i obrtnih sredstava za privredna društva iz segmenta preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća, kao i poljoprivrednih gazdinstava preko komercijalnih banaka koje posluju na teritoriji Republike Srbije.

Ukupna vrednost programa predviđenih ovim setom mera iznosi 2,2 milijarde evra ili 264 milijarde dinara.

 

ČETVRTI SET MERA

Finansijska pomoć svim punoletnim građanima Republike Srbije

Ovaj set mera podrazumeva vršenje direktnih uplata iznosa od 100,00 evra u dinarskoj protivvrednosti na račune svih punoletnih građana Republike Srbije.

Na kraju, važno je istaći i to da je ukupan efekat ekonomskih mera Vlade Republike Srbije procenjen na iznos od oko 608,3 milijardi dinara ili približno 5,1 milijardu evra, ali je u ovom trenutku neophodno sačekati da Vlada donese odgovarajuće uredbe i druge pravne akte, jer će nakon donošenja istih, biti daleko jasniji način primene usvojenih mera i ostvarenja proklamovanih ciljeva – a to su očuvanje postojeće stope zaposlenosti stanovništva kroz olakšavanje poslovanja svim privrednim subjektima u novonastalim okolnostima, od preduzetnika, do velikih privrednih društava.

 

U nastavku možete pogledati i tabelarni prikaz predviđenih mera.

PREGLED MERA:

Mere poreske politike Odlaganje plaćanja poreza na zarade i doprinose za privatni sektor, tokom trajanja vanrednog stanja, uz kasniju otplatu nastale obaveze u ratama sa početkom najranije od 2021.
Odlaganje plaćanja akontacija poreza na dobit u drugom kvartalu
Oslobađanje davalaca donacija od obaveze plaćanja PDV-a
Direktna pomoć privatnom sektoru Direktna pomoć preduzetnicima koji se paušalno oporezuju i koji plaćaju porez na stvarni prihod, mikro, malim i srednjim preduzećima u privatnom sektoru – uplata pomoći u visini minimalca (za vreme trajanja vanrednog stanja – 3 minimalne zarade)
Direktna pomoć velikim preduzećima u privatnom sektoru – uplata pomoći u visini 50% neto minimalne zarade (za vreme trajanja vanrednog stanja) za zaposlene kojima je rešenjem utvrđen prestanak rada (član 116 i 117. Zakona o radu)
Mere za očuvanje likvidnosti uprivatnom sektoru Program finansijske podrške privredi u uslovima COVID-19 krize Fonda za razvoj Republike Srbije
Garantna šema za podršku privredi u uslovima COVID-19 krize
Ostale mere Moratorijum na isplatu dividendi do kraja godine, osim za javna preduzeća
Fiskalni stimulans – direktna pomoć svim punoletnim građanima