Категорија: Vesti

OTT PLATFORMA – PRAVNI OKVIR

OTT PLATFORMA – PRAVNI OKVIR (rad striming servisa – Netflix, Amazon, Youtube, RTS planeta, SBB digitalna televizija...)   OTT (Over–the–top) platforma? OTT je jedna od platformi koja se najviše razvila na globalnom nivou, a koja zapravo predstavlja pružanje usluga putem otvorenog interneta (mreže elektronske komunikacije), gde pružalac usluga svojim korisnicima omogućava pristup raznovrsnim sadržajima, a [...] Read More
EKONOMSKE MERE VLADE RS

PROGRAM EKONOMSKIH MERA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA POMOĆ PRIVREDI

PROGRAM EKONOMSKIH MERA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA POMOĆ PRIVREDI   Program ekonomskih mera Vlade Republike Srbije za pomoć privredi u cilju smanjivanja negativnih efekata izazvanih pandemijom virusa COVID-19, predstavljen je javnosti 31. marta 2020. godine, a Vlada Republike Srbije u narednim nedeljama namerava da donese i pravne akte kojima će najavljene mere realizovati. Najpre je [...] Read More
ANALIZA MIŠLJENJA MINISTARSTVA ZA RAD

ANALIZA MIŠLJENJA MINISTARSTVA ZA RAD

Analiza Mišljenja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja o predviđenim pravima i obavezama radnika i poslodavaca tokom trajanja vanrednog stanja izazvanog epidemijom virusa COVID-19   Dana 15.03.2020. godine, doneta je “Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja”, koja je u primeni od 16.03.2020. godine (U daljem tekstu: „Uredba“). Navedena Uredba obavezuje [...] Read More

OBAVEZE PREDUZETNIKA KOJI JE REGISTROVAO PREKID OBAVLJANJA DELATNOSTI TOKOM TRAJANJA VANREDNOG STANJA I POLOŽAJ ZAPOSLENIH U TAKVOJ SITUACIJI

Imajući u vidu da je vanredno stanje u Republici Srbiji uvedeno dana 15.03.2020. godine, kao i da je usled toga donet niz uredbi, naredbi i zaključaka kojima se odstupa od nekih Ustavom zajemčenih ljudskih i manjinskih prava, pitanje koje je ostavilo dosta nedoumica je i pitanje položaja preduzetnika u novonastalim okolnostima, onosno pitanje kakve su [...] Read More

IZMENE ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

REZERVISANI SOPSTVENI UDEO I FINANSIJSKI INSTRUMENT - PRAVO NA STICANJE UDELA Izmene i dopune Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) usvojene su 23. decembra 2019. godine u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Cilj Izmena i dopuna ovog Zakona predstavlja pronalaženje modela nagrađivanja zaposlenih, [...] Read More
NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Nacrtom Zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana, predstavljene su javnosti značajne promene, a najvažnija novina je definisanje takozvanog Testa samostalnosti preduzetnika paušalaca, kao i sa time povezan set poreskih olakšica. Test, definisan odredbama člana 15. Nacrta Zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana, sadrži spisak od [...] Read More
NAJVEĆA PRODAJA POTRAŽIVANJA U SRBIJI !

NAJVEĆA PRODAJA POTRAŽIVANJA U SRBIJI!

Agencija za osiguranje depozita (AOD), koja upravlja, u ime Republike Srbije, u svojstvu stečajnog upravnika, imovinom 8 državnih banaka u stečaju, oglasila je ustupanje uz naknadu portfelja potraživanja ovih banaka. Zajedno sa potfeljom potraživanja banaka u stečaju, oglašena je i prodaja portfelja potraživanja prema pravnim licima, čiji je vlasnik AOD u ime i za račun [...] Read More
ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU

Izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju, u teoriji, predstavljaju ispravan korak prema efikasnijem, transparentnijem i humanijem izvršnom postupku, time što tretiraju probleme izvršnog postupka koji su se pokazali u praksi i uvode značajne novitete, kao što je primena informacionih tehnologija u određenim segmentima izvršnog postupka. Lajt motiv Izmena i dopuna Zakona o izvršenju [...] Read More

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA

Izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila 25. aprila 2019. godine učinjen je sledeći korak u stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta koji bi trebalo da privuče strane investicije. Značajne promene uvedene ovim zakonom uključuju: Objedinjeno postupanje nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) za upućena lica i radne dozvole za kretanje, […]

Read More

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA

Izmenama i dopunama Zakona o strancima koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila 25. aprila 2019. godine cilj je digitalizacija i postizanje efikasnijeg rada uprave. Najbitnije promene su: Uvođenje mogućnosti podnošenja zahteva za odobrenje tj. produženje privremenog boravka elektronskim putem kao i novina objedinjenog zahteva za privremeni boravak i dozvolu za rad, koja se na […]

Read More