• Categories:

KORPORATIVNO PRAVO

Naš advokatski tim savetuje klijente u svim najvažnijim oblastima korporativnog prava, uključujući korporativno upravljanje i “joint-venture” projekte.

Našim klijentima pružamo pravnu podršku u svakoj fazi poslovanja, a naročito u postupcima:

  • Osnivanja i registracije privrednih subjekata
  • Korporativnog i poslovnog restrukturiranja
  • Statusnih promena i transakcija na tržištu kapitala
  • Sastavljanja komercijalnih ugovora
  • Prodaje kapitala privrednog subjekta
  • Likvidacije
  • Due diligence-a

Takođe, tokom faze osnivanja privrednog društva, našim klijentima pružamo pravnu podršku prilikom donošenja odluke o izboru odgovarajuće forme društva, strukture kapitala, kao i uređenja odnosa među članovima/akcionarima privrednog subjekta.

Naši advokati prepoznaju sistemske probleme u poslovanju na teritoriji Republike Srbije i svesni su činjenice da je većina poslovnih transakcija pod uticajem poreske politike i regulative, te stoga blisko sarađuju s poreskim stručnjacima od samog početka poslovne saradnje.