• Categories:

KRIVIČNO PRAVO, PREKRŠAJI I PRIVREDNI PRESTUPI

Naša kancelarija posvećena je pružanju usluga odbrane najvišeg standarda u oblasti tzv. kompanijskog/privrednog krivičnog prava i krivičnim postupcima za krivična dela iz ove oblasti, kao i u ostalim kaznenim/deliktnim postupcima, pre svega, protiv pravnih lica i njihovih odgovornih lica.

Eksperti smo za odbrane u krivičnim postupcima zbog privrednih krivičnih dela, kao i onih koja su vezana za korupciju, pranje novca, poreze i javne nabavke.
Jedan smo od retkih pravnih timova koji je specijalizovan i raspolaže bogatim iskustvom u odbranama zbog krivičnih dela zagađenja životne sredine i upravljanje opasnim otpadom.

Zbog posledica koje mogu pogoditi kompanije i njihova odgovorna lica u vidu potencijalnog novčanog kažnjavanja, ali što je još važnije – u ograničenjima koja mogu ugroziti njihovo buduće poslovanje (nemogućnost dobijanja ili gubitak određenih dozvola, nemogućnost učešća u postupcima javnih nabavki ili drugim konkursima i t.sl), posebna oblast naše prakse fokusirana je na odbrane i zastupanja u prekršajnim i postupcima povodom privrednih prestupa.

U prekršajnim i postupcima povodom privrednih prestupa, sa visokim procentom uspeha zastupamo klijente, pre svega, iz oblasti carine, zaštite životne sredine, upravljanja otpadom, transporta i logistike, poreza, bankarstva, finansijskog i trgovinskog poslovanja, građevine, rudarstva, energetike, osiguranja, kao i drugih oblasti privrednog prava.

Savetujemo kompanije i njihove organe upravljanja u vezi s identifikacijom, procenom rizika i usklađivanjem njihovih internih procedura s krivičnim i drugim oblastima kaznenog prava.

Savetujemo i zastupamo međunarodne i domaće kompanije, kao i fizička lica u krivičnim i drugim kaznenim postupcima, u kojima se javljaju kao oštećeni, kao i u relevantnim parničnim ili drugim postupcima u vezi s njihovim obeštećenjem.