• Categories:

NAPLATA POTRAŽIVANJA

Sigurnost naplate potraživanja preduslov je za uspešno poslovanje i sva buduća ulaganja.

Pružamo klijentima brojne usluge u vezi s naplatom potraživanja, počev od zastupanja klijenata u parničnim postupcima u cilju utvrđivanja osnovanosti potraživanja, pa sve do iniciranja izvršnog postupka i zastupanja poverilaca tokom trajanja započetog postupka izvršenja.

Pravne usluge našeg advokatskog tima u cilju naplate potraživanja klijenta uključuju:

  • Provera solventnosti dužnika i stanja njegove imovine
  • Sastavljanje opomena i učešće u pregovorima s dužnikom
  • Sastavljanje nacrta vansudskog poravnanja i zastupanje klijenta u daljem postupku pred Javnim beležnikom
  • Pokretanje izvršnog postupka
  • Zastupanje klijenta u postupcima pred nadležnim sudom i Javnim izvršiteljem