• Categories:

NEKRETNINE I INFRASTRUKTURA

Pravne usluge našeg advokatskog tima obuhvataju savetovanje i pružanje pravne zaštite od faze izgradnje, do prometa nepokretnosti.

Iz širokog spektra naših usluga u ovoj oblasti posebno izdvajamo:

  • Zastupanje klijenata pred organima državne uprave u postupku pribavljanja građevinskih i upotrebnih dozvola
  • Zastupanje klijenata u postupku obezbeđivanja garancija za finansiranje projekata i zaključivanja ugovora o kreditu
  • Učešće u pregovorima u postupku prodaje, zakupa i drugim pravnim poslovima vezanim za nepokretnost
  • Zastupanje klijenata u parničnim i drugim građevinskim postupcima nastalim povodom predmetne nepokretnosti

Nakon brojnih zloupotreba u oblasti prometa nekretnina poslednjih godina, nesporno je da je snažna pravna podrška u poslovanju s nepokretnostima od izuzetnog značaja za obezbeđenje pravne sigurnosti.