• Categories:

RADNO PRAVO

Naš advokatski tim pruža profesionalnu pravnu pomoć klijentima u vezi sa svim pitanjima iz oblasti radnopravnih odnosa, počev od uređenja organizacije rada Poslodavca kroz sastavljanje i kontrolu svih akta koje je poslodavac u skladu sa zakonom obavezan da donese i redovno prilagođava tekućem poslovanju, preko zastupanja Poslodavaca u radnopravnim sporovima sa zaposlenima, do zastupanja zaposlenih/bivših zaposlenih kao fizičkih lica u svim postupcima iniciranih u cilju zaštite prava koja im po zakonu u odnosu na Poslodavca pripadaju, a proističu iz radnopravnih odnosa.

 

 • PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI ZAPOSLENIMA

 

Naš tim advokata sa profesionalnom pažnjom i odgovornošću pruža pravnu pomoć Zaposlenima, i to kako pružanjem pravnih saveta o načinima za mirno rešavanje spora sa Poslodavcem, tako i zastupanjem zaposlenih u svim sudskim postupcima sa Poslodavcem, a naročito povodom:

 • Poništavanja Rešenja kojim je zaposlenom nezakonito otkazan ugovor o radu,
 • Vraćanja zaposlenog na rad,
 • Naknade materijalne i nematerijalne štete zbog nezakonitog otkazivanja Ugovora o radu,
 • Naknade materijalne i nematerijalne štete usled pretrpljene povrede na radu ili zadobijene profesionalne bolesti,
 • Zaštite zaposlenog koji smatra da je izložen zlostavljanju od strane poslodavca (mobing),
 • Učešće na sastancima i u pregovorima sa Poslodavcem, a u ime i za račun Zaposlenog.

 

Takođe, naš pravni tim na dnevnom nivou prati i obaveštava Klijente o svim aktuelnim izmenama i dopunama relevantnih propisa od značaja za radnopravne odnose.

 

 • PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI POSLODAVCIMA U IZRADI ADEKVATNOG SISTEMA POSLOVANJA I UNUTRAŠNJE ORGANIZACIJE RADA I ZASTUPANJE U RADNIM SPOROVIMA

 

Naš tim advokata s profesionalnom pažnjom i odgovornošću pruža pravnu pomoć Poslodavcima, uključujući ali ne ograničavajući se na:

 • Sastavljanje novih i analizu i usklađivanje sa zakonom postojećih Kolektivnih ugovora,
 • Sastavljanje novih i analizu i usklađivanje sa zakonom postojećih Pravilnika o radu,
 • Sastavljanje novih i analizu i usklađivanje sa zakonom postojećih Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta,
 • Sastavljanje novih i analizu i usklađivanje sa zakonom postojećih Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu,
 • Sastavljanje novih i analizu postojećih pojedinačnih Ugovora o radu i Aneksa ugovora o radu,
 • Sastavljanje svih akata u postupku Otkazivanja ugovora o radu zaposlenom,
 • Pružanje pravnih saveta o adekvatnom načinu rešavanja spora sa zaposlenim u svakom konkretnom slučaju,
 • Zastupanje Poslodavca u radnim sporovima, pred svim sudovima i drugim državnim organima.