RADNO PRAVO

Naš tim pruža profesionalnu pravnu pomoć klijentima u svim situacijama koje proisteknu iz odnosa poslodavac-zaposleni, uključujući ali ne ograničavajući se na sastavljanje opštih i pojedinačnih internih akata poslodavca kao što su: ugovori o radu i aneksi ugovora, kolektivni ugovori, pravilnici o radu, pravilnici o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, pravilnici o bezbednosti i zdravlju na radu. S velikim uspehom i izrazitom posvećenošću zastupamo klijente u radnim sporovima, pred svim sudovima i drugim državnim organima.