Ознака: zakoni

ANALIZA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA

ANALIZA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA   Narodna Skupština Republike Srbije je 9. septembra 2021. godine usvojila novi Zakon o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“, br. 88/2021) (u daljem tekstu: “Zakon”), sa ciljem da obezbedi harmonizaciju prava u skladu sa evropskom regulativom, kao i da ukloni nedostatke prethodnog zakona. Zakon je stupio na snagu 11. septembra [...] Read More

ANALIZA ZAKONA O DIGITALNOJ IMOVINI

ANALIZA ZAKONA O DIGITALNOJ IMOVINI   Zakon o digitalnoj imovini (u daljem tekstu: Zakon), usvojen je od strane Narodne skupštine Republike Srbije, stupio je na snagu dana 21.12.2020. godine, a počinje da se primenjuje dana 29.06.2021. godine. Ovaj odložni period od šest meseci ima za cilj da obezbedi dovoljno vremena za stvaranje uslova za njegovu [...] Read More

ANALIZA ZAKONA O UTVRĐIVANJU POREKLA IMOVINE I POSEBNOM POREZU

ANALIZA ZAKONA O UTVRĐIVANJU POREKLA IMOVINE I POSEBNOM POREZU   Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu (u daljem tekstu: „Zakon“), usvojen je u Narodnoj skupštini Republike Srbije dana 29. februara 2020. godine, a počeo je da se primenjuje od 12. marta 2021. godine. Predmet novog Zakona jeste uređivanje uslova, načina i postupka, pod [...] Read More