DUŠAN BAJIĆ

  • +381 (11) 400 31 50
  • dusan.bajic@jplaw.rs

DUŠAN BAJIĆ

Saradnik

Članstvo u komorama:
Advokatska komora Beograda
Advokatska komora Srbije

Obrazovanje:
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija

Članstva:

FENCA ( Federation of European National Collection Associations)
IBA (International Bar Association)

Registar posrednika (medijator – posrednik u rešavanju sporova)

 

Dušan M. Bajić  član je Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Beograda od 2015. godine. Specijalizovan je za pružanje pravne pomoći klijentima u oblastima građanskog i privrednog prava, kroz zastupanje u građanskom, stečajnom i postupku likvidacije. Dušan Bajić poseduje značajno iskustvo u izradi tužbi, pravnih lekova i ugovora, kao i u konsaltingu koji je u vezi s pravom intelektualne svojine (autorsko pravo, žigovi i patenti, s posebnim akcentom na postupak patentne zaštite medicinskih instrumenata, kao jednim od najosetljivijih oblasti patentnog prava). Takođe, učestvovao je u složenim projektima kompanija u državnom vlasništvu i velikih privatnih firmi.

Kao registrovani medijator (posrednik u rešavanju sporova), advokat Bajić poseduje neophodna znanja i iskustva u oblasti alternativnih načina rešavanja sporova, što se pokazalo kao veoma korisno prilikom pravnog savetovanja i zastupanja klijenata u postupcima medijacije pred drugim medijatorima.

Uspešno je zastupao i savetovao najveće međunarodne kompanije u oblasti proizvodnje i izvoza električne energije, duvana i prehrambenih proizvoda, kao i u sporovima koji proizilaze iz takvog poslovanja.

U sektoru građevinarstva, nekretnina i rudarstva Dušan Bajić savetovao je i zastupao domaće i strane kompanije u postupcima vezanim za nadoknadu štete, povredu ugovornih obaveza, garantnih pitanja, raskid privatizacionih ugovora, kao i u složenim stečajnim postupcima.

Pre pridruživanja našem timu, bio je angažovan kao praktikant u jednoj od vodećih kancelarija u oblasti privrednog kriminaliteta, zatim kao sudski pripravnik u Privrednom sudu u Beogradu, a nakon toga kao advokatski pripravnik u jednoj od vodećih advokatskih kancelarija u oblasti privrednog prava u Srbiji. Advokat Bajić zastupa klijente pred državnim organima i sudovima.

Govori engleski i nemački jezik.