LAZAR TANASKOVIĆ

Jusufović & Partners > Team Members > LAZAR TANASKOVIĆ
  • +381 (11) 400 31 50
  • lazar.tanaskovic@jplaw.rs

LAZAR TANASKOVIĆ

Pripravnik

Članstvo u komorama:
Advokatska komora Beograda
Advokatska komora Srbije

Obrazovanje:
Diplomske studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija

Lazar Tanasković je član Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Beograda od 2019. godine. Osnovne akademske studije na Poslovno-pravnom smeru Pravnog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, završio je krajem 2018. godine. U toku svojih studija bio je aktivan član međunarodne nevladine organizacije, na poziciji menadžera korporativnih odnosa kao i vođe projekta. Lazar savetuje klijente u oblasti kompanijskog, trgovinskog i prava intelektualne svojine. Govori engleski, češki i nemački.