• Categories:

PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

U 21. veku zaštita intelektualne svojina je preduslov za započinjanje, ali i dalji razvoj poslovanja svake uspešne kompanije, te je neophodno na vreme obezbediti adekvatnu pravnu podršku u ovoj oblasti.

Naš tim uspešno savetuje klijente o svim pitanjima i pravnim dilemama koja se tiču patenta, autorskog prava, žiga, industrijskog dizajna i drugih oblike intelektualne svojine, a sve u cilju zaštite prava klijenta u svakoj fazi poslovanja.

Pravna podrška naših advokata podrazumeva usluge zastupanja u postupcima patentne zaštite, registracije žigova, industrijskog dizajna, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou.

Takođe, naš tim savetuje i zastupa klijente u oblasti muzičke i video produkcije, izvođačke i kreativne umetnosti, fotografije.