Posedujemo značajno profesionalno iskustvo
u pružanju širokog spektra pravnih usluga

O NAMA

Mi smo tim stručnjaka specijalizovanih za različite oblasti prava, koji su svoje dugogodišnje znanje i iskustvo, stečeno tokom karijere u velikim advokatskim kancelarijama, inkorporirali u samostalnu praksu koja s uspehom deluje u okvirima Republike Srbije i regiona, u saradnji sa domaćim i inostranim partnerima.

Profesionalna ekspertiza naše kancelarije počiva na pružanju pravnih saveta iz oblasti stranih ulaganja, upravljanja kapitalom, korporativnog prava, parnice i arbitraže, stečaja i restrukturiranja, rudarstva i energetike, intelektualne svojine, radnog prava, kao i na postavljanju pravno-poslovne platforme za kompanije u Srbiji i inostranstvu.

Naša advokatska praksa uključuje konstruisanje strateških rešenja usmerenih prema različitim tipovima organizovanja poslovanja, kao što su pravna i fizička lica, porodični fondovi, fondacije, vladine i nevladine organizacije, sa jasnim fokusom na obezbeđivanje definitivnog i kompletnog pravnog rešenja, utemeljenog na iscrpljivanju svih mogućih i dostupnih resursa za klijenta.

Poslovna komunikacija odvija se na engleskom i nemačkom jeziku.