Verujemo da je naš posao da podržimo klijente
u suočavanju sa glavnim izazovima na globalnom tržištu.
S tim u vezi, pravne strategije koje razvijamo
zajedno sa našim klijentima uvek su zasnovane
na domaćem pravnom sistemu, uz čvrst oslonac
na međunarodni okvir u kojem naši klijenti posluju.

Parnica i arbitraža

PARNICA I ARBITRAŽA Domaćim i inostranim klijentima obezbeđujemo vrhunsku ekspertizu u vođenju sporova privredne, korporativne…

Korporativna rešenja

KORPORATIVNO PRAVO Naš advokatski tim savetuje klijente u svim najvažnijim oblastima korporativnog prava, uključujući korporativno…

Stečaj i restrukturiranje

STEČAJ I RESTRUKTURIRANJE Naš tim advokata, zahvaljujući izuzetnom višegodišnjem iskustvu, prepoznat je kao vodeći u…

Radno pravo

RADNO PRAVO Naš advokatski tim pruža profesionalnu pravnu pomoć klijentima u vezi sa svim pitanjima…

Nekretnine i infrastruktura

NEKRETNINE I INFRASTRUKTURA Pravne usluge našeg advokatskog tima obuhvataju savetovanje i pružanje pravne zaštite od…

Pravo intelektualne svojine

PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE U 21. veku zaštita intelektualne svojina je preduslov za započinjanje, ali i…

Naplata potraživanja

NAPLATA POTRAŽIVANJA Sigurnost naplate potraživanja preduslov je za uspešno poslovanje i sva buduća ulaganja. Pružamo…

Krivično pravo, prekršaji i privredni prestupi

KRIVIČNO PRAVO, PREKRŠAJI I PRIVREDNI PRESTUPI Naša kancelarija posvećena je pružanju usluga odbrane najvišeg standarda…

Rudarstvo i energetika

RUDARSTVO I ENERGETIKA Ova posebna oblast prava izdvojila se kao posledica primene mera politike razvoja…

Poresko pravo

PORESKO PRAVO U saradnji sa vodećim advokatima u oblasti poreskog prava u Srbiji, našim klijentima…