MARINA MILJAKOVIĆ

Jusufović & Partners > Team Members > MARINA MILJAKOVIĆ
  • +381 (11) 400 31 50
  • marina.miljakovic@jplaw.rs

MARINA MILJAKOVIĆ

Saradnik/Advokat

Članstvo u komorama:
Advokatska komora Beograda
Advokatska komora Srbije

Obrazovanje:
Diplomske studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija

Marina Miljaković član je Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Beograda od februara 2018. godine. Osnovne akademske studije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu završila je u septembru 2017. godine. Pravosudni ispit položila je u julu 2020. godine.

Dve godine pripravničkog staža u advokatskoj kancelariji za nju su predstavljale neprocenjivo iskustvo koje joj je donelo dosta praktičnog znanja u raznim oblastima prava. Odlučnost da karijeru nastavi u advokaturi najviše crpi iz svog radnog okruženja, smatrajući da je iskusne kolege, koji vole svoj posao i uvek zastupaju najbolji interes klijenata, kako u sudu tako i van njega, motivišu da bude istrajna, snalažljiva i – pre svega – posvećena svojoj profesiji.

Uverena je da je za sticanje istinskog pravnog znanja neophodno prihvatiti se izazovnih predmeta, te bi svojim mladim kolegama – najpre, advokatskim pripravnicima, poručila da ne beže od odgovornosti, da uvek imaju zakonske propise ispred sebe, kao i da budu svesni da svaka nova preduzeta pravna radnja, novi podnesak i odlazak na novo ročište, predstavljaju vredno iskustvo, koje će ih naučiti da pravilno tumače zakon, čime će zastupati svoje klijente na najbolji mogući način.

Marina savetuje klijente u oblasti prava intelektualne svojine, naknade štete, naplate potraživanja, porodičnog, radnog i krivičnog prava. Veštine pisanja pravnih akata stekla je, ne samo kroz pripravnički staž, već i kroz obuku koju je prošla u oblasti Nomotehnike.

Govori engleski jezik.