NEMANJA OBRADOVIĆ

Jusufović & Partners > Team Members > NEMANJA OBRADOVIĆ
  • +381 (11) 400 31 50

NEMANJA OBRADOVIĆ

Pripravnik

Članstvo u komorama:
Advokatska komora Beograda
Advokatska komora Srbije

Obrazovanje:
Diplomske studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija

Nemanja Obradović je član Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Beograda od juna 2022. godine.
Osnovne akademske studije na teorijsko-pravnom smeru Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu završio je 2021. godine. U toku svojih studija pohađao je razne stručne i studijske grupe. Bio je korisnik stipendije Pravnog fakuleteta Univerziteta u Beogradu, republičke stipendije kao i korisnik stipendije ,,Dositeja’’ Fonda za mlade talente Republike Srbije.
Trenutno je na master akademskim studijama iz oblasti Radnog i socijalnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Govori tečno engleski jezik.