TIJANA NIKOLIĆ

Jusufović & Partners > Team Members > TIJANA NIKOLIĆ
  • +381 (11) 400 31 50
  • tijana.nikolic@jplaw.rs

TIJANA NIKOLIĆ

Partner

Članstvo u komorama:
Advokatska komora Beograda
Advokatska komora Srbije

Obrazovanje:
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija

Članstva:
FENCA ( Federation of European National Collection Associations)
IBA (International Bar Association)

Tijana Nikolić posebno je fokusirana na korporativno pravo, pravo intelektualne svojine i javne nabavke.

Oblast njenog rada podrazumeva statusna korporativna pitanja, vlasničke odnose u privrednim društvima i prenos svojinskih prava, uključujući privatizaciju, statusne promene, stečaj i likvidaciju privrednih društava, administrativna, regulatorna pitanja i problematiku administrativnih dozvola, saglasnosti i odobrenja državnih tela i organa, pravna pitanja vezana za svojinske i druge odnose na nepokretnostima i pokretnoj imovini, pravna pitanja ugovornog i obligacionog prava uključujući bankarsko-finansijske poslove i osiguranje, kao i oblast radnih odnosa, upravnih postupaka i sporova, oblast zaštite žigova, patenata, autorskih i srodnih prava i prava intelektualne svojine.

Redovni je savetnik agencije za zaštitu autorskih prava i organizacije za kolektivno ostvarivanje srodnih prava. Savetuje klijente prilikom izrade poslovne strategije u vezi sa statusnim promenama, osnivanjem privrednih društava, udruženja i sastavljanjem ugovora u privredi, sa posebnim iskustvom u oblasti IT i farmacije.