JELENA MILINOVIĆ

Jusufović & Partners > Team Members > JELENA MILINOVIĆ
  • +381 (11) 400 31 50
  • jelena.milinovic@jplaw.rs

JELENA MILINOVIĆ

Partner

Članstvo u komorama:
Advokatska komora Beograda
Advokatska komora Srbije

Obrazovanje:
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija

 

Jelena Milinović stručnjak je sa više od 20 godina iskustva u rešavanju komercijalnih, građanskih i upravnih sporova, arbitražama, odbranama, istragama i krivičnim postupcima iz oblasti privrednog prava i prava zaštite životne sredine, prekršajima, privrednim prestupima i ostalim kaznenim postupcima, pre svega iz oblasti carine, transporta i poreza. Pre učlanjenja u Advokatsku komoru Srbije i Advokatsku komoru Beograda, 16 godina je bila sudija i sudila je u krivičnoj i građanskoj oblasti.

S obzirom na svoje iskustvo, fokusirana je na zastupanje i savetovanje klijenata u najsloženijim parničnim, krivičnim i drugim kaznenim postupcima i upravnim sporovima. Među njenim klijentima su banke, multinacionalne i domaće kompanije, trgovinski lanci i špediterske kompanije, zatim kompanije koje se bave upravljanjem otpadom i građevinske kompanije.

Zastupala je i savetovala je jedan od najvećih međunarodnih trgovinskih lanaca u parnicama vezanim za nepokretnosti.

U oblasti finansijskih usluga i bankarstva bila je vodeći advokat u jedinstvenom slučaju restrukturiranja jedne značajne evropske banke.

Zastupala je više međunarodnih špediterskih kompanija i multinacionalnu hemijsku kompaniju u postupcima vezanim za carine i druga pitanja transporta.

Bila je vodeći advokat u dva najveća krivična postupka iz oblasti zaštite životne sredine i upravljanja opasnim otpadom u kojima je zastupala i branila međunarodne kompanije i njihove organe upravljanja. U oblasti upravljanja opasnim otpadom, takođe, zastupala je i neke od najvećih evropskih kompanija u parničnim, prekršajnim i postupcima privrednih prestupa.

Takođe, zastupala je i savetovala kompanije u slučajevima u kojima su se one javljale kao oštećene krivičnim delima izvršenim na njihovu štetu, bilo od strane zaposlenih u tim kompanijama, bilo od strane trećih lica.

Pre pridruživanja našem timu, bila je na položaju partnera i rukovodioca jednog od odeljenja u renomiranoj advokatskoj firmi za privredno pravo i rangirana je od strane nezavisnih svetskih direktorijuma koji ocenjuju rad advokatskih kancelarija širom sveta.

Govori engleski i ruski jezik.